Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Opłata dodatkowa


1. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi:

50zł – w przypadku, gdy zostanie uiszczona do pięciu dni od dnia wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej;

100 zł –  w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona po upływie pięciu dni od dnia wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej.

2. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym wynosi:

30zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona do pięciu dni od dnia wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej;

60zł – w przypadku, gdy opłata dodatkowa zostanie uiszczona po upływie pięciu dni od dnia wystawienia zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej.

3. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenie zaistnienia obowiązku jej pobrania, poczynione przez służby kontroli wnoszenia opłat.

4. Służby kontroli, o których mowa, działają na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy.

5. Służby kontroli każdorazowo zawiadamiają kierującego pojazdem samochodowym o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania przez umieszczenie zawiadomienia na przedniej szybie pojazdy pod wycieraczką.

Zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej. Pobierz PDF

Przewiń do góry