Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Opłaty za parkowanie


W Oleśnicy opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Opłaty za parkowanie pojazdów obowiązują na przeznaczonych do parkowania miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44. Mijając znak D-44 należy wnieść opłatę za zajęcie miejsca postojowego w pasie drogowym drogi publicznej. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego.

Opłatę należy wnieść w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w parkometrze z wykorzystaniem obowiązujących w Polsce monet o nominałach od 10 gr do 5 zł. Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi;
  2. uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;
  3. wykupienie abonamentu.
OkresKwota
za pierwsze rozpoczęte 30 min1,00 zł
za drugie 30 min1,00 zł
za drugą godzinę2,40 zł
za trzecią godzinę2,80 zł
za czwartą i każdą następną2,00 zł
bilet całodzienny10,00 zł
Przewiń do góry