Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Opłata dodatkowa


1. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi 50zł.

2. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenie zaistnienia obowiązku jej pobrania, poczynione przez służby kontroli wnoszenia opłat.

3. Służby kontroli, o których mowa, działają na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy.

4. Służby kontroli każdorazowo zawiadamiają kierującego pojazdem samochodowym o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania przez umieszczenie zawiadomienia na przedniej szybie pojazdy pod wycieraczką.

Zawiadomienie o pobraniu opłaty dodatkowej. Pobierz PDF

Przewiń do góry