Strefa Płatnego Parkowania w Oleśnicy

Abonamenty


Abonamenty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla niektórych użytkowników drogi:

1) abonament typu M – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2, z zastrzeżeniem, że na jeden lokal mieszkalny przysługują maksymalnie trzy abonamenty, a jednemu mieszkańcowi wydawany jest tylko jeden abonament wyłącznie na jeden pojazd samochodowy; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania;

2) abonament typu P – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającego pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust. 2; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania. PDF do pobrania.

3) abonament ogólny typu O – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi; abonament obowiązuje na obszarze całej strefy płatnego parkowania;

5) identyfikator E – wydawany na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, posiadającego ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2, jeśli w dowodzie rejestracyjnym oraz świadectwie zgodności WE bądź w świadectwie homologacji potwierdzono, że pojazd posiada napęd elektryczny. Identyfikator E wydaje się na czas określony – nie dłuższy niż 12 miesięcy.

6) identyfikator R – wydawany na nie więcej niż jeden numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej posiadającej ten pojazd na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust. 2 i wystawionej na tą osobę Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny lub decyzji orzekającej o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia czwartego roku życia. Jedna osoba, nawet jeśli posiada pojazdy samochodowe w ilości dwa i więcej, może otrzymać wyłącznie jeden identyfikator R. Identyfikator R wydaje się na czas określony tj. dla osoby o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) na okres ważności Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy, a dla osoby o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) na okres ważności decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego na dziecko.

Abonament MAbonament PAbonament O
jeden miesiąc10 zł40 zł80 zł
trzy miesiąceXX200 zł

Opłata manipulacyjna za wydanie dokumentu abonamentu z naniesionymi zmianami danych lub wydanie duplikatu dokumentu abonamentu wynosi 10,00 zł.

Przewiń do góry